Jesenji modeli inspirisani carskim gradom!

Ulaskom u grad Petra Velikog, kao da se ušeta u bajku. Kao da je sve ono, o čemu su mu majka i baka čitale, odlučio da materijalizuje u fantastičnom sklopu boja i oblika na ušću Neve u Baltik.

Prkoseći vetru, močvari, hladnoći, u kratkom vremenskom periodu nikao je carski grad, kao proizvod mašte najkreativnijih umetnika toga vremena iz svih krajeva sveta. Postignut je spoj gotovo nespojivog. Neukroćena, potpuno divlja priroda mora, reke i vetra uokvirena je u nežnu estetiku dvorčeva, muzeja, crkava velelepnih zgrada. Uspostavljena je perfektna ravnoteža.

Što se duže boravi u Sankt Petersburgu, to je osećaj višeslojne moći, kulture i estetike sve prisutniji. Grad diše dostojanstvo predaka, velikih pohoda, napisanih umetničkih dela, dvoboja iz strasti u ime odbrane časti.

Ova kolekcija je posvećena svakoj pravoj ženi koja je u sebi, baš kao i ovaj grad, spojila nespojivo. Svakoj ženi koja je svoju divlju prirodu ukrotila permanentnim radom na sebi i svemu oko sebe, koja se dostojanstveno bori kroz život, pada i podiže se, a pri svemu tome nije zaboravila nežnu estetiku damskog ponašanja i oblačenja.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s